Netradicinio ugdymo diena

Spalio 20 diena - Kovo 11-osios gimnazijoje buvo netradicinio ugdymo diena. Visos klasės kūrė, o vėliau aktų salėje pristatė pilietinių iniciatyvų projektus.
Didžiausio susidomėjimo susilaukė nuskriausti keturkojai. Jų gelbėjimui ir globai buvo skirti net 8 projektai. Gamtos apsaugai - 4 projektai. Tik pirmokų, paruoštas drauge su dramos būreliu ir vyriausiųjų gimnazistų (III-iokų ir IV-okų) projektai buvo orientuoti į kitus dalykus. Pirmokėliai paruošė projektą, susijusį su vaikų globos namais, III-iokai - nori padėti mokytis savo gimnazijos 1-5 klasių mokiniams, o IV-okai - skleisti žinią apie kitokius nei mes žmones, mokyti visuomenę priimti juos.
Po projektų pristatymo nusprendėme, kad visus keturkojų globos projektus sujungsime į vieną ir nuo lapkričio mėnesio pradėsime veikti. Taip pat sujungsime gamtos apsaugos projektus.
Džiaugiamės jaunimo iniciatyvomis ir kviečiame prie vaikų prisijungti ir jų tėvelius bei senelius. Galerija.

Kviečiame vertinti ir balsuoti

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas kartu su IBBY Lietuvos skyriumi kviečia dalyvauti apklausoje (www.lnb.lt/100knyguvaikams) dėl reikšmingiausių lietuviškų knygų vaikams ir paaugliams. Tai vienas iš projektų, skirtų artėjančiam Nepriklausomos Lietuvos šimtmečiui. (Idėjos autorius ir projekto vadovas Kęstutis Urba.)
Apklausos dalyviai 500 knygų sąraše turėtų pažymėti nors 20 (tačiau pageidautina – visą 100) tų, kurios yra įsiminusios kaip meniškos, brandžios, vertingos etc. (Rekomenduojamus vertinimo kriterijus rasite antrame apklausos puslapyje.)
Reikšmingiausių knygų sąrašas mums būtų labai svarbus pristatant lietuvių vaikų literatūrą plačiajam pasauliui, svarstant leidybos ir skaitybos problemas, diskutuojant dėl pagrindinės mokyklos programų ir dar daugeliu kitų atvejų.
Sąrašas bus sudaromas sumuojant skaitančiosios visuomenės ir ekspertų komisijos nuomonių rezultatus. Mums labai svarbus kiekvieno suaugusiojo skaitytojo atsiliepimas, ypač laukiami mokytojų, bibliotekininkų, auklėtojų, tėvų ir senelių balsai.
Puikiai suprantame, jog sudaryto “šimtuko” patikimumas priklausys nuo kiekvieno apklausos dalyvio entuziazmo ir atsakomybės jausmo.

Iš anksto dėkojame už aktyvumą!

50-mečio šventės akimirkos

Dalinamės 50-mečio šventės akimirkomis.
AČIŪ visiems dalyvavusiems!!!