Ketvirtokų išleistuvės


Mūsų mokykloje gyvuoja graži tradicija “Ketvirtokų išleistuvės”. Šventę organizuoja trečių klasių mokytojos ir jų mokiniai. Šiais metais renginys buvo ypatingas ir nepakartojamas. Ruošėsi ir ketvirtokai. Pasipuošė stilingomis kepuraitėmis, tarė padėkos žodžius ir įteikė gėlių mokiusioms mokytojoms, dainavo ir skaitė eiles. Trečių klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų Aušrelės, Laimutės ir Danutės, vaidino, dainavo, deklamavo ir organizavo puikią mini konferenciją. Pakalbino visus ketvirtokus ir jų mokytojas. Galerija.

Šventė ilgam išliks atmintyje! Ačiū! Mokytojos Danguolė ir Raselė.

Gedulo ir Vilties diena

Jeigu jūs norit nukankinti žmogų,
Jūs jį ištremkit svetiman kraštan.
(Vladas Šlaitas)

Birželio 14 dieną mūsų mokyklos mokiniai kartu su Kauno bendruomenės centru „Girsta“ Petrašiūnų kapinėse, prie tremties memorialo paminėjo Gedulo ir Vilties dieną. Prieš septyniasdešimt ketverius metus tūkstančiai lietuvių buvo suvaryti į gyvulinius vagonus ir išsiųsti į Sibirą, nežinodami, kuo yra nusikaltę. Savo atsiminimais apie skaudžius tremtinių išgyvenimus dalijosi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas, narė J.Marcinkevičienė, Gričiupio seniūnijos seniūnė J.Žakevičienė ir dar keletas žmonių. Padėkos žodį už istorinės atminties puoselėjimą tarė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas S.Šliažas, Kauno bendruomenės centro „Girsta“pirmininkė Z. Streikienė. Jaudinančias eiles apie tremtį skaitė aktorius P.Venslovas, jam pritarė smuikas. Ansamblis „Sudūva“ dainavo ilgesingas tremtinių dainas. Galerija.

Gabių mokinių apdovanojimo šventė

Jau dešimtą kartą mokykloje vyko gabių mokinių apdovanojimo šventė. Kiekvienam puikiai, labai gerai, gerai besimokančiam ar kitaip mokyklą garsinančiam vaikui buvo įteiktos padėkos ir Sėkmės guzikai. Visus susirinkusius džiugino mokyklos mažieji aktoriai, dainininkai, šokėjai. O 11 klasės mokinė Gabija Lokytė tiesiog pribloškė visus savo balsu.
Linkime šiems mokiniams sėkmės, kurią turėtų atnešti padovanotas Sėkmės guzikas ir nuoširdus darbas. Galerija.

Būsimiems pirmokams

1A klasės mokinių sąrašas
1B klasės mokinių sąrašas